Polityka Prywatności

W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sklep Proeco Dreams nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Klientom przysługuje prawo do wglądu do treści podanych w danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

Lista stron w Polityka Prywatności: