Zwroty

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów dostawy do Sprzedającego. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Klienta produktu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@proecodreams.pl;

- pisemnie na adres: "Eco" ul. Łężyca-Budowlanych 7C/24, 66-016 Zielona Góra.;

Produkt musi zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu w jakim został dostarczony.

Produkt nie może być użytkowany i nosić śladów użytkowania (przebarwienia, zapach i inne).

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.